پیگیری

منطقه ثامن شهرداری مشهد

آدرس : مشهد مقدس، نبش 17شهریور شمالی 8
کد پستی : ۹۱۶۷۹۱۹۱۷۵
تلفن : ۰۵۱۳۳۶۸۱۹۲۴
۰۵۱۳۳۶۸۷۰۰۷-۸
فکس : ۰۵۱۳۳۶۶۹۹۲۸
پیامک : ۱۰۰۰۸۰۸
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.samen.mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30
پنجشنبه 7:30 الی 13:30
فهرست واحدهای سازمانی
No Cache
Gt: 1.0514674186707
Qt: 0.86929035186768