فهرست طبقات
شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰ ۹۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINir2KfZhdmGINmF2LTZh9ivINmF2YLYr9izINmIINix2YrZitizINiz2KfYstmF2KfZhiDZgdmG2Yog2Ygg2Ybar9mH2K/Yp9ix2Yog2K3YsdmFINmF2LfZh9ixINix2LbZiNmKINin2LIg2b7YsdmI2pjZhyDYr9ixINit2KfZhCDYp9is2LHYp9mKINix2Ycg2KjYp9i6INit2LbYsdiqINiy2YfYsdinKNizKSDZiCDYsdmHINio2KfYuiDYsdi22YjYp9mG

بازدید شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس و رییس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی از پروژه در حال اجرای ره باغ حضرت زهرا(س) و ره باغ رضوان

بازدید مهندس سید فرهاد حجازی شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس با همراهی محمدکاظم ملازم حسینی رییس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی از پروژه در حال اجرای ره باغ حضرت زهرا(س) و ره باغ رضوان

صبح امروزمهندس سید فرهاد حجازی شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس با همراهی محمدکاظم ملازم حسینی رییس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی از پروژه در حال اجرای ره باغ حضرت زهرا(س) و ره باغ رضوان بازدید کردند.

هماهنگی بیشتر فعالیت اجرایی این پروژه ها با طرح های حرم مطهر رضوی ، به منظور ارتقاء کیفیت دسترسی ها و همچنین تسهیل دسترسی زائران و مجاورین به پروژه های مذکور و تشرف به حرم مطهررضوی از اهداف این بازدید بود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8653494517008
Qt: 1.8847558498383