فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳ ۳۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2LTZiNix2KfZiiDZvtin2Yrar9in2Ycg2YXZgtin2YjZhdiqINio2LPZitisINi02YfZitivINmF2LfZh9ix2YogwqvYsdmHwrsg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhyDYq9in2YXZhg==

به منظور برنامه ریزی اقدامات گرامی داشت هفته بسیج برگزار شد؛

برگزاری جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری «ره» شهرداری منطقه ثامن

جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری «ره» شهرداری منطقه ثامن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس، صبح امروز و با حضور عباسعلی کوثری معاون مالی و پشتیبانی شهرداری منطقه ثامن و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهرداری منطقه ثامن و اعضای شورای این پایگاه جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی به منظور اقدامات ویژه هفته بسیج برگزار شد.

پیگیری صدور احکام مسئولیت اعضای شورای پایگاه و ابلاغ چارت جدید به اعضا نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8247545560201
Qt: 1.8316249847412