شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۹ ۲۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KrZiNis2Ycg2LTZh9ix2K/Yp9ix2KfZhiDYqNmHINis2YTYqCDYs9ix2YXYp9mK2Ycg2q/YsNin2LEg2Ygg2KfZitis2KfYryDYr9ix2KLZhdivINiv2LEg2YXZhtin2LfZgiAvINm+2LHZiNmG2K/ZhyDZh9in2Yog2K3ZhCDZhti02K/ZhyDZg9mF2YrYs9mK2YjZhiDZhdin2K/ZhyAxMDAg2KrYudmK2YrZhiDYqtmD2YTZitmBINi02YjZhtiv

شهردار مشهد الرضا علیه السلام تاکید کرد؛

توجه شهرداران به جلب سرمایه گذار و ایجاد درآمد در مناطق / پرونده های حل نشده کمیسیون ماده 100 تعیین تکلیف شوند

شهردار مشهد الرضا (ع) با اشاره به اینکه منطقه محوری بسیار جدی است و محکم پای این مساله ایستاده ایم، گفت: شهرداران به جلب سرمایه گذار و ایجاد درآمد در مناطق به صورت ویژه توجه کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید عبدالله ارجائی در جلسه شورای شهرداران گفت: امروز گفتمان جدید خود در بحث درآمدی را تشریح کردیم و انتظار داریم مناطق براساس همین گفتمان، برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه عملکرد مناطق با یکدیگر مقایسه نخواهد شد بلکه با عملکرد همان منطقه طی 10 ساله گذشته مقایسه و اعتبار سنجی خواهد شد، اظهار کرد: همچنین پیش بینی بودجه سال آینده مناطق نیز بر همین مبنا خواهد بود به این معنی که بودجه 10 ساله گذشته بررسی و برای بودجه سال یازدهم آن منطقه برنامه ریزی انجام خواهد شد .

شهردارمشهد الرضا (ع) اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که مناطق در حوزه درآمد و هزینه به صورت ماهانه نسبت به میانگین عملکرد 10 ساله گذشته ارزیابی خواهند شد و انتظار داریم که درآمد مناطق صعودی و هزینه ها نزولی باشد.

ارجائی با اشاره به اینکه شاخص های مد نظر برای مناطق به معاونت های مختلف ارائه شده تا آنها نیز براساس آن برنامه ریزی کرده و شاخص های مدنظرشان را طراحی کنند که این کار نیز درحال انجام است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال شاخص های معاونت فرهنگی، معاونت خدمات شهری و سایر معاونت ها مشخص شده و این شاخص ها به صورت ماهانه با مناطق بررسی می شود، اکنون که در مرحله شاخص سازی هستیم شهرداران مناطق بنشینند و نظرات و پیشنهادات خود را به معاونت ها ارائه دهند.

وی تصریح کرد: اولویت ما در ارزیابی مناطق همین شاخص ها خواهد بود و برهمین اساس نیز هر ماه عملکرد مناطق بررسی خواهد شد.

شهردار مشهد الرضا(ع) به مسائل مالی مناطق نیز اشاره و اظهارکرد: معتقدم شهرداران مناطق در منابع نقدی، غیر نقدی و دولتی باید به دیون و سرمایه گذاری توجه بیشتری داشته باشند و به این نکته توجه کنند که در این حوزه منطقه محوری برای ما بسیار جدی است و محکم پای این مساله ایستاده ایم.

ارجائی ادامه داد: شهرداران اگر به اختیارات بیشتری نیاز دارند این اختیارات را خواهیم داد اما در مقابل از آنها اقدام و کار می خواهیم.

وی با بیان اینکه معاونت ها و ادارات کل، نقش پشتیبان مناطق را خواهند داشت، افزود: سازمان ها نیز باید در مقیاس شهری عمل کنند و اگرمی خواهند منطقه ای عمل کنند باید تفویض اختیار کنند، اگر قرار است سازمانی برود و دست و پای منطقه را بگیرد باید اصلاح فرایند انجام شود که این کار در حال انجام است.

شهردارمشهدالرضا(ع) با تاکید براینکه مناطق باید به دنبال منابع جدید درآمدی باشند، خاطرنشان کرد: لذا شهرداران مناطق برای استفاده از ظرفیت هایی که برای درآمد زایی در مناطق وجود دارد از جمله جذب سرمایه گذار با بهره گیری از زمین های موجود به خصوص در مناطق، دو، سه، 6، پنج و.. برنامه ریزی کنند و دراین مسیر ما از شهرداران مناطق حمایت خواهیم کرد.

ارجائی بابیان اینکه شهرداران مناطق باید در نظارت برساخت وسازها جدی باشند، تاکید کرد: ورودی های کمیسیون ماده 100 باید کاهش پیدا کند، و این موضوع یکی از شاخص های ارزیابی مناطق خواهد بود.

وی اضافه کرد: یک سری پرونده های حل نشده در کمیسیون ماده 100 وجود دارد که باید به صورت جدی بررسی و راهکاری برای حل آنها پیدا شود.

شهردارمشهد الرضا(ع)گفت: در مجموع در بحث اقتصادی نیز جلب سرمایه گذار در مناطق را از شهرداران می خواهیم و انتظار داریم به موضوع جدی پرداخته شود.

ارجائی افزود: کارهای اقتصادی، باز کردن معابر، توافق با مالکان زمین های بزرگ مقیاس برای انجام سرمایه گذاری کار و وظیفه شهرداران مناطق است و انجام آن را از سوی شهرداران در مناطق به صورت جدی می خواهیم .

وی ادامه داد: شهرداران مناطق باید پیگیر رفع مشکل زمین های ارتش، انتقال زندان و... رفع مشکلات سایر زمین های بزرگ مقیاس باشند این کار شهرداری های مناطق است.

شهردارمشهدالرضا (ع) با تاکید براینکه شهرداری های مناطق برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردارهستند، گفت: شهرداران مناطق باید جایگاه خود را بشناسند و از ظرفیت های خود استفاده کنند و ما نیز محکم پشت شما ایستاده ایم.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6387066841125
Qt: 1.5037598609924