فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۴۲ ۴۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mH2YfYp9mKINiq2K7Ytdi12Yog2K/ZiNix2Ycg2KfZiiDYqtiz2YfZitmE2q/YsdmKINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYq9in2YXZhg==

با هدف افزایش سطح مهارت و اقدامات اجتماع محور و نهاد محور آغاز شد؛

برگزاری کارگاههای تخصصی دوره ای تسهیلگری در منطقه ثامن

این کارگاه سه روزه با هدف افزایش سطح مهارت و اقدامات اجتماع محور و نهاد محور دفاتر تسهیل گری و توسعه محلات هدف بازآفرینی شهری با مشارکت مدیریت امور تسهیل گری و مشارکت های شهرداری منطقه ثامن و شرکت مهندسین مشاور پردازش اطلاعات نقش کلیک، در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس سید علیرضا سیدی نسب مدیر تسهیلگری و امور مشارکت های شهرداری منطقه ثامن گفت: کارگاههای تخصصی دوره ای، با هدف افزایش سطح مهارت و اقدامات اجتماع محور و نهاد محور دفاتر تسهیل گری و توسعه محلات هدف بازآفرینی شهری در منطقه ثامن آغاز شده است.

وی افزود: این کارگاه های آموزشی تخصصی طی سه روز کاری (در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آبـــــان ماه) درحوزه های شهرسازی،اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی بنا به برنامه ریزی صورت گرفته با مشارکت مدیریت امور تسهیل گری و مشارکت های شهرداری منطقه ثامن و شرکت مهندسین مشاور پردازش اطلاعات نقش کلیک، در محل سالن اجتماعات ساختمان واحد پژوهش شهرداری منطقه ثامن و با حضور مدیران و کارشناسان دفاتر تسهیلگری محلات منطقه ثامن در حال برگزاری است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1053953170776
Qt: 2.1855571269989