فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲ ۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYrti3INmD2LTZiiDYudix2LbZiiDZiCDYs9ix2LnYqtqv2YrYsSDYr9ixINiu2YrYp9io2KfZhiDZh9in2KrZgSDZiCDZh9mF2obZhtmK2YYg2K/YsSDZhdit2YQg2KrZgtin2LfYuSDYrtmK2KfYqNin2YYg2YfYp9iq2YEg2Ygg2K7Zitin2KjYp9mGINio2YrZh9mC2Yog2YXZhti32YLZhyDYq9in2YXZhg==

وحید فرخ تبار معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ثامن خبر داد:

اجرای خط کشی عرضی و سرعتگیر در خیابان هاتف و همچنین در محل تقاطع خیابان هاتف و خیابان بیهقی منطقه ثامن

بالغ بر ۲۰۰ متر مربع رنگ آمیزی و خط کشی عرضی، و اجرای سرعتگیر در خیابان هاتف(هاتف ۷، ۹ و ۱۰) و همچنین در محل تقاطع خیابان هاتف و خیابان بیهقی منطقه ثامن اجرا شد.

یه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ثامن گفت: در راستای ادامه اجرای اقدامات ویژه پروژه رعایت حق تقدم عابرین پیاده و ایمن سازی گذرگاه های عابران در خیابان های پیرامون حرم مطهر رضوی، بالغ بر ۲۰۰ متر مربع رنگ آمیزی و خط کشی عرضی، و اجرای سرعتگیر در خیابان هاتف(هاتف ۷، ۹ و ۱۰) و همچنین در محل تقاطع خیابان هاتف و خیابان بیهقی منطقه ثامن اجرا شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1666994094849
Qt: 2.3094143867493