دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵ ۲۳
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYqtmF2KfZhSDYudmF2YTZitin2Kog2LHZhtqvINii2YXZitiy2Yog2Ygg2YbZgtin2LTZiiDYr9mK2YjYp9ix2Yog2K3Yp9i02YrZhyDYrtmK2KfYqNin2YYg2KLZitiqINin2YTZhNmHINi02YrYsdin2LLZitiMINit2K/Zgdin2LXZhCDYtNmK2LHYp9iy2Yog27TZiNu2

اتمام عملیات رنگ آمیزی و نقاشی دیواری حاشیه خیابان آیت الله شیرازی، حدفاصل شیرازی ۴و۶

عملیات رنگ آمیزی و نقاشی دیواری حاشیه خیابان آیت الله شیرازی، حدفاصل شیرازی 4و6 به پایان رسید.

اتمام عملیات رنگ آمیزی و نقاشی دیواری حاشیه خیابان آیت الله شیرازی، حدفاصل شیرازی ۴و۶

آدرس کوتاه شده: