فهرست طبقات
شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۱۸ ۱۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
اتمام اجرای نقاشی دیوارهای محدوده ابتدای حاشیه فاز سوم بولوار شارستان در حدفاصل خیابان طبرسی تا خیابان نوغان

اتمام اجرای نقاشی دیوارهای محدوده ابتدای حاشیه فاز سوم بولوار شارستان در حدفاصل خیابان طبرسی تا خیابان نوغان

این نقاشی در راستای تلطیف و زیباسازی سیمای بصری و به وسعت حدود ۵۰۰ متر مربع، با طرحی برگرفته از معماری های سنتی و ایرانی بر روی جداره های ملک واقع در حاشیه فاز جدید و در حال احداث شارستان ته پل محله اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس، کار اجرای نقاشی دیوارهای محدوده ابتدای حاشیه فاز سوم بولوار شارستان در حدفاصل خیابان طبرسی تا خیابان نوغان به پایان رسید.

این نقاشی در راستای تلطیف و زیباسازی سیمای بصری و به وسعت حدود ۵۰۰ متر مربع، با طرحی برگرفته از معماری های سنتی و ایرانی بر روی جداره های ملک واقع در حاشیه فاز جدید و در حال احداث شارستان ته پل محله اجرا شده است.