فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۵۲ ۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
آخرین جلسه شورای بهداشت منطقه ثامن در سال ۱۳۹۹ باموضوع بررسی و هماهنگی بیشتر اقدامات ویژه استقبال از بهار

آخرین جلسه شورای بهداشت منطقه ثامن در سال ۱۳۹۹ باموضوع بررسی و هماهنگی بیشتر اقدامات ویژه استقبال از بهار

آخرین جلسه شورای بهداشت منطقه ثامن در سال ۱۳۹۹ باموضوع بررسی و هماهنگی بیشتر اقدامات ویژه استقبال از بهار

آخرین جلسه شورای بهداشت منطقه ثامن در سال ۱۳۹۹ باموضوع بررسی و هماهنگی بیشتر اقدامات ویژه استقبال از بهار و ایام عید نوروز ۱۴۰۰ در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی برگزار شد.