فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۹ ۴۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
نقاشی پوشش کارگاهی حاشیه بلوار امیرالمومنین( ع) آغاز شد

در راستای زیباسازی حاشیه معبر و سیما و منظر شهری و اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی #استقبال_از_بهار_۱۴۰۰

نقاشی پوشش کارگاهی حاشیه بلوار امیرالمومنین( ع) آغاز شد

در راستای زیباسازی حاشیه معبر و سیما و منظر شهری و اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی #استقبال_از_بهار_۱۴۰۰ شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس،نقاشی پوشش کارگاهی حاشیه بلوار امیرالمومنین( ع) تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس،در راستای زیباسازی حاشیه معبر و سیما و منظر شهری و اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی #استقبال_از_بهار_۱۴۰۰ شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس،نقاشی پوشش کارگاهی حاشیه بلوار امیرالمومنین( ع) تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن در حال اجرا می باشد.