فهرست طبقات
شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷ ۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
جلسه هماهنگی اقدامات ویژه هفته درختکاری شهرداری منطقه ثامن

با حضور معاونین خدمات و محیط زیست شهری، و فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن و روسای ادارات فضای سبز و خدمات شهری این منطقه برگزار شد،

جلسه هماهنگی اقدامات ویژه هفته درختکاری شهرداری منطقه ثامن

جلسه هماهنگی اقدامات ویژه هفته درختکاری شهرداری منطقه ثامن با حضور معاونین خدمات و محیط زیست شهری، و فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن و روسای ادارات فضای سبز و خدمات شهری این منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس، اولین جلسه هماهنگی اقدامات ویژه هفته درختکاری شهرداری منطقه ثامن با حضور معاونین خدمات و محیط زیست شهری، فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن و روسای ادارات فضای سبز و خدمات شهری این منطقه برگزار شد.

تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری ویژه برنامه های ایام هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در منطقه ثامن و هماهنگی جهت مطلع سازی مطلوب تر شهروندان از این اقدامات، با هدف اشاعه فرهنگ درختکاری در سطح منطقه و ارتقاء مشارکت شهروندان در این خصوص محور اصلی جلسه مذکور بود.