فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۵۷ ۱۲
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
استقبال شهروندان منطقه و زائران بارگاه منور رضوی از اجرای معبر فرهنگی #خیابان_انقلاب در منطقه ثامن

گزارش تصویری،

استقبال شهروندان منطقه و زائران بارگاه منور رضوی از اجرای معبر فرهنگی #خیابان_انقلاب در منطقه ثامن

استقبال شهروندان منطقه و زائران بارگاه منور رضوی از اجرای معبر فرهنگی #خیابان_انقلاب در منطقه ثامن

گزارش تصویری استقبال شهروندان منطقه و زائران بارگاه منور رضوی از اجرای معبر فرهنگی #خیابان_انقلاب در منطقه ثامن