فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۸ ۸۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
جلسه اعضای شورای دوام ثامن منطقه ثامن با سرپرست شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس

جلسه اعضای شورای دوام ثامن منطقه ثامن با سرپرست شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس

جلسه اعضای شورای دوام ثامن منطقه ثامن با سید فرهاد حجازی سرپرست شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس

گزارش تصویری جلسه اعضای شورای دوام ثامن منطقه ثامن با سید فرهاد حجازی سرپرست شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس