فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۲۴ ۴۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
دیدار مردمی شهردار منطقه ثامن برگزار شد

جلسه دیدار مردمی شهردار منطقه ثامن برگزار شد

با توجه به تعطیلی یکشنبه گذشته که مصلدف با عاشورای حسینی بود،در اولین روز پس از تعطیلات جلسه دیدار مردمی شهردار منطقه ثامن (که یکشنبه های هر هفته برگزار می شود)، روز دوشنبه با هدف پاسخگویی مستقیم به سوالات و درخواست های شهروندان و تکریم ارباب رجوع برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس،با توجه به تعطیلی یکشنبه گذشته که مصلدف با عاشورای حسینی بود، در اولین روز پس از تعطیلات جلسه دیدار مردمی شهردار منطقه ثامن (که یکشنبه های هر هفته برگزار می شود)، روز دوشنبه با هدف پاسخگویی مستقیم به سوالات و درخواست های شهروندان و تکریم ارباب رجوع برگزار گردید.