چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ۱۵:۲۴ ۸۵۳
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • گزیده جراید
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi02YjYsdin2Yog2LTZh9ix2YXYtNmH2K8g2KfYsiDYt9ix2K0g2YbZiNiz2KfYstmK

بازدید شورای شهرمشهد از طرح نوسازی

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری طرح نوسا زی پیرامون حرم مطهر رضوی اعضای محترم شورای شهر مشهد از آخرین وضعیت طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر از نزدیک بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری طرح نوسا زی پیرامون حرم مطهر رضوی اعضای محترم شورای شهر مشهد از آخرین وضعیت طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر از نزدیک بازدید کردند

در این بازید که مسئولین سازمان مجری طرح نیز حضور داشتند شهردار ثامن نسبت به ارایه گزارشی از آخرین وضعیت طرح اقدام نمود

مهندس برزویی ضمن یادآوری پیشرفت 40 درصدی در طرح گفت امسال نسبت به برنامه ریزی جهت پیشرفت 10 درصد دیگر در طرح اقدام گردید که تا پایان سال در صد پیشرفت طرح به بیش از 50 درصد برسد

شهردار ثامن با تاکید بر اینکه تا پایان سال بخشی از مسیر شارستان رضوی شامل حدفاصل خیابان طبرسی تا بازار رضا بازگشایی خواهد شد گفت هم اینک دومین خیابان جدید الاحداث شعاعی در حدفاصل خیابان شیرازی واندرزگو با پیشرفتی بالغ بر 90 درصد آزاد سازی شده است

مهندس برزویی با اشاره به برنامه ریزی جهت ساخت 30 هزار تخب برای زائرسرای ارزان قیمت گفت دبیرخانه زائرسرای ارزان قیمت تشکیل واقدامات صورت پذیرفته است

در این بازدید اعضای شورای شهر مشهد از نمایشگاه دایم طرح - آزاد سازی مسیرهای شارستان رضوی وخیابان های شعاعی منتهی به حرم مطهر – آزادسازی مسیر ره باغ رضوان وتونل مشترک تاسیسات شهری - طرح مسکن ثامن وچند پروژه بزرگ دیگر نیز بازدید نمودند

در پایان اعضای شورای شهر با حضور در سازمان مجری طرح از تلاش های مسئولین شهرداری ثامن علی الخصوص اقدامات در خصوص ساخت زائر سرای ارزان قیمت تقدیر وتشکر نمودند

مهندس شیر محمدی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی از اقدام خوب تجمیع رغبات در داخل منطقه جهت اجرای پروژه گنبد خشتی بعنوان یک اقدام مهم یاد کرد

اعضای شورای شهر ضمن تصویب کلیات طرح زائرسرای ارزان قمیت تاکید کردند که با تنظیم لایحه وارایه به صحن علنی شورا اقدام تا مصوبات وجزئیات این طرح تصویب گردد

به روز رسانی شده در : 1390.03.30 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2995460828145
Qt: 0.94793486595154