فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ۱۵:۲۴ ۷۲۷
طبقه بندی:
  • اخبار شهر
  • گزیده جراید
  • پیامها و اطلاعیه ها
چچ
بازدید شورای شهرمشهد از طرح نوسازی

بازدید شورای شهرمشهد از طرح نوسازی

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری طرح نوسا زی پیرامون حرم مطهر رضوی اعضای محترم شورای شهر مشهد از آخرین وضعیت طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر از نزدیک بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان مجری طرح نوسا زی پیرامون حرم مطهر رضوی اعضای محترم شورای شهر مشهد از آخرین وضعیت طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر از نزدیک بازدید کردند

در این بازید که مسئولین سازمان مجری طرح نیز حضور داشتند شهردار ثامن نسبت به ارایه گزارشی از آخرین وضعیت طرح اقدام نمود

مهندس برزویی ضمن یادآوری پیشرفت 40 درصدی در طرح گفت امسال نسبت به برنامه ریزی جهت پیشرفت 10 درصد دیگر در طرح اقدام گردید که تا پایان سال در صد پیشرفت طرح به بیش از 50 درصد برسد

شهردار ثامن با تاکید بر اینکه تا پایان سال بخشی از مسیر شارستان رضوی شامل حدفاصل خیابان طبرسی تا بازار رضا بازگشایی خواهد شد گفت هم اینک دومین خیابان جدید الاحداث شعاعی در حدفاصل خیابان شیرازی واندرزگو با پیشرفتی بالغ بر 90 درصد آزاد سازی شده است

مهندس برزویی با اشاره به برنامه ریزی جهت ساخت 30 هزار تخب برای زائرسرای ارزان قیمت گفت دبیرخانه زائرسرای ارزان قیمت تشکیل واقدامات صورت پذیرفته است

در این بازدید اعضای شورای شهر مشهد از نمایشگاه دایم طرح - آزاد سازی مسیرهای شارستان رضوی وخیابان های شعاعی منتهی به حرم مطهر – آزادسازی مسیر ره باغ رضوان وتونل مشترک تاسیسات شهری - طرح مسکن ثامن وچند پروژه بزرگ دیگر نیز بازدید نمودند

در پایان اعضای شورای شهر با حضور در سازمان مجری طرح از تلاش های مسئولین شهرداری ثامن علی الخصوص اقدامات در خصوص ساخت زائر سرای ارزان قیمت تقدیر وتشکر نمودند

مهندس شیر محمدی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی از اقدام خوب تجمیع رغبات در داخل منطقه جهت اجرای پروژه گنبد خشتی بعنوان یک اقدام مهم یاد کرد

اعضای شورای شهر ضمن تصویب کلیات طرح زائرسرای ارزان قمیت تاکید کردند که با تنظیم لایحه وارایه به صحن علنی شورا اقدام تا مصوبات وجزئیات این طرح تصویب گردد

به روز رسانی شده در : 1390.03.30