پیگیری

منطقه ثامن شهرداری مشهد

آدرس : مشهد مقدس، نبش ۱۷شهریور شمالی ۸
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.samen.mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30
پنجشنبه 7:30 الی 13:30
فهرست پست های سازمانی
  • شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس

    سید فرهاد حجازی

    شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس

    مشهد مقدس،خیابان شهیدنواب صفوی(پایین خیابان) نبش نواب صفوی 2
No Cache
Gt: 2.0071312586466
Qt: 1.5795004367828