شماره: 1400.03

منطقه ثامن مزایده

موضوع : فروش ملک واقع در بلوار رضوان 10پلاک162به مساحت374.72متر مربع

  تبصره (الف) : متقاضی می بایست  5درصد  مبلغ پیشنهادی خود را ضمانتنامه شرکت در مزایده به شهرداری منطقه ثامن تحویل و رسید دریافت نماید. تبصره (ب) : کلیه هزینه های کارشناسی وآگهی روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد. تبصره (ج) : نحوه پرداخت بصورت30درصدنقدبه هنگام قرارداد50درصدبعد از 24ماه همزمان با تکمیل مرمت و20درصد هنگام ت...

زمان شروع:1400/02/28
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/03/10 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/03/10 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/03/11 10:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

نویسنده: رضا امینی خواه

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

مطالعه کامل مطلب

منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

شهردار منطقه ثامن مشهد مقدس

سید فرهاد حجازی

خدمات شهروندی