شماره: 199000766

منطقه ثامن مناقصه عمومی

موضوع : اجرای پیاده رو تقاطع خیابان طبرسی وشارستان رضوی

تبصره2  :چک جاری شرکت ؛ ایران چک و  وجه نقد مورد قبول نمی باشد . تبصره 3 :ضمانت نامه بانکی باید در فرم صحیح خود و همراه با پرفراژ و تمبر ارائه گردد و ضمانت حسن انجام تعهدات بجای ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نشود. تبصره 4 :مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پـس از تـاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیـگر نیـز قا...

زمان شروع:1399/09/23
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/10/03 14:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/10/03 14:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/10/06 10:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

نویسنده: رضا امینی خواه

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

سرپرست شهرداری منطقه ثامن مشهد مقدس

سید فرهاد حجازی

خدمات شهروندی