• آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی

   آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی

   مصوب مصوب هیات‌ وزیران‌
   تاریخ سند : ۱۳۷۸/۰۱/۱۱
   شماره نامه : -
   هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخه‌ 11/1/1378 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ ...

   هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخه‌ 11/1/1378 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌،انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستاها و نحوه‌ انتخاب‌ دهیاررا به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
   ماده‌ 1:
   در این‌ آیین‌نامه‌ جهت‌ رعایت‌ اختصار به‌ جای‌ عبارت‌ قانون‌تشکیلات‌ وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌مصوب‌1/3/1375 عبارت‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و به‌ جای‌ عناوین‌شورای‌ اسلامی‌ روستا و حوزه‌ انتخابیه‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا به‌ ترتیب‌ ازکلمه‌های‌ شورا و روستا استفاده‌ می‌شود.
   ماده‌ 2:
   اعضای‌ شورا موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ پس‌ ازقطعی‌ شدن‌ انتخابات‌ در روزی‌ که‌ بخشداری‌ به‌ طور کتبی‌ اعلام‌ می‌نمایداولین‌ جلسه‌ خود را در حضور بخشدار یا نماینده‌ وی‌ و به‌ ریاست‌ مسن‌ترین‌عضو حاضر تشکیل‌ دهند و به‌ شرح‌ زیر سوگند یاد کنند و آن‌ را امضا نمایند:
   من‌ در برابر کلام‌ا... مجید: به‌ خداوند متعال‌ سوگند یاد می‌کنم‌ و با تکیه‌بر شرف‌ انسانی‌ خویش‌ تعهد می‌نمایم‌ که‌ در حفظ‌ امانت‌ و انجام‌ هر چه‌ بهتروظایفم‌ و خدمت‌ به‌ مردم‌ کوشا باشم‌ و قانون‌ اساسی‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌کشور را در چارچوب‌ وظایف‌ و اختیارات‌ خود مراعات‌ نمایم‌ و در همه‌زمینه‌ها عدالت‌ و انصاف‌ را در نظر داشته‌ و مادام‌ که‌ در شورای‌ اسلامی‌ روستاعضویت‌ دارم‌ در رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و پیشرفت‌ امور روستا اهتمام‌ نمایم‌.
   تبصره‌ 1- پیروان‌ اقلیتهای‌ دینی‌ رسمی‌، به‌ جای‌ کلام‌ ا... مجید باید به‌کتاب‌ مقدس‌ خود سوگند یاد کنند.
   تبصره‌ 2- هرگاه‌ فرد جدیدی‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ شورا داخل‌ شودموظف‌ است‌ در ابتدای‌ اولین‌ جلسه‌ حضور در شورا به‌ ترتیب‌ مذکور در متن‌ماده‌، سوگند یاد نماید.
   ماده‌ 3:
   سِمَت‌ اعضا در شوراهای‌ با پنج‌ عضو عبارت‌ از رییس‌، نایب‌رییس‌ و حداقل‌ یک‌ منشی‌ و در شوراهای‌ دارای‌ سه‌ عضو رییس‌، نایب‌ رییس‌و منشی‌ می‌باشد که‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ از سوی‌ اعضای‌ شورا انتخاب‌می‌شوند.
   ماده‌ 4:
   در اولین‌ جلسه‌ شورا، پس‌ از انجام‌ مراسم‌ تحلیف‌، در حضوربخشدار یا نماینده‌ وی‌ اعضای‌ حاضر باید اقدام‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ داخلی‌نموده‌ از بین‌ خود هیات‌ رییسه‌ شورای‌ مذکور، در ماده‌ (3) این‌ آیین‌ نامه‌ رابرای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ نمایند.
   ماده‌ 5:
   در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از اعضا بنا به‌ دلایلی‌ از عضویت‌ شوراخارج‌ شود، شورا موظف‌ است‌ در اولین‌ جلسه‌ پس‌ از قطعیت‌ یافتن‌ خروج‌آن‌ عضو مراتب‌ را کتباً به‌ بخشداری‌ محل‌ گزارش‌ دهد تا بخشداری‌ از اعضای‌علی‌البدل‌ با احتساب‌ آرای‌ آنان‌ دعوت‌ به‌ شرکت‌ در جلسات‌ و طی‌ مراحل‌مورد نیاز، مانند صدور کارت‌ شناسایی‌ و اطلاع‌ از سمت‌ عضو جدید در شورا،را بنماید.
   تبصره‌: در صورتی‌ که‌ عضو خارج‌ شده‌ از شورا رییس‌ یا نایب‌رییس‌باشد شورا باید در جلسه‌ای‌، با هماهنگی‌ بخشدار و حضور نماینده‌ وی‌،رییس‌ یا نایب‌رییس‌ را برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ هیات‌ رییسه‌ انتخاب‌ نماید.
   ماده‌ 6:
   فرد یا افرادی‌ که‌ از عضویت‌ شورا خارج‌ می‌شوند موظفندحداکثر ظرف‌ مدت‌ دو روز پس‌ از قطعیت‌ خروج‌، کارت‌ عضویت‌ خود راتحویل‌ بخشداری‌ ذی‌ربط‌ نمایند و رسید دریافت‌ دارند.
   ماده‌ 7:
   مهر شورا، حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ از شروع‌ به‌ کار رسمی‌شورا توسط‌ بخشدار تحویل‌ رییس‌ شورا می‌گردد.
   ماده‌ 8:
   اعضای‌ شورا حق‌ تفویض‌ اختیارات‌ خود را به‌ سایرین‌ اعم‌ ازعضو و غیر عضو ندارند.
   ماده‌ 9:
   شورای‌ روستاهای‌ واقع‌ در حریم‌ شهرها موظف‌ به‌ رعایت‌مقررات‌ مربوط‌ به‌ حریم‌ شهرها می‌باشند.
   ماده‌ 10:
   رییس‌ شورا مانند سایر اعضا دارای‌ یک‌ حق‌ رأی‌ می‌باشد ووظایف‌ او عبارت‌ است‌ از مسیولیت‌ امور اداری‌ و مالی‌ شورا، تنظیم‌ بودجه‌شورا، تعیین‌ زمان‌ و اداره‌ جلسات‌ عادی‌ فوِالعاده‌ شورا و در صورت‌ لزوم‌دعوت‌ از اعضا جهت‌ شرکت‌ در جلسات‌ تقسیم‌ کار بین‌ اعضا برای‌ پیگیری‌مصوبات‌ دفاع‌ از حقوِ و منافع‌ شورا در مقابل‌ غیر و اقامه‌ دعوی‌ درخواست‌گزارش‌ کار از اعضا، امضا و مهر کردن‌ کلیه‌ اسناد و مکاتبات‌ شورا، ایجادهماهنگی‌ و ارتباط‌ با شورای‌ اسلامی‌ بخش‌، دهداری‌ و سایر دستگاههای‌اجرایی‌، پیگیری‌ امور مربوط‌ به‌ دهیاری‌ و در خواست‌ گزارش‌ کتبی‌ عملکردماهانه‌ از دهیار.
   تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ حضور رییس‌ شورا، مسیولیت‌ اداره‌ جلسات‌شورا و سایر وظایف‌ به‌ عهده‌ نایب‌ رییس‌ آن‌ می‌باشد.
   ماده‌ 11:
   وظایف‌ منشی‌ یا منشیان‌ شورا عبارت‌ از تهیه‌ و تدوین‌صورت‌جلسات‌، تهیه‌ متن‌ نامه‌ها، ثبت‌ و شماره‌ گذاری‌ آنها، تهیه‌ گزارش‌ ازعملکرد شورا، حفظ‌ و نگهداری‌ دفاتر و صورت‌جلسات‌ در محل‌ شورا، انجام‌امور خزانه‌داری‌ شورا از قبیل‌ مسیولیت‌ حسابداری‌، همکاری‌ با رییس‌ شورادر تنظیم‌ بودجه‌ و اصلاح‌ یا متمم‌ آن‌، تنظیم‌ صورتهای‌ مالی‌ شورا، ثبت‌ وضبط‌ صورت‌ کلیه‌ اموال‌ و داراییهای‌ شورا و حسابرسی‌ اولیه‌ از فعالیتهای‌مالی‌ شورا و دهیار از قبیل‌ درآمدها، هزینه‌ها و موجودی‌ در پایان‌ هر سال‌مالی‌ طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ می‌باشد.
   تبصره‌: در صورت‌ غیبت‌ منشی‌ یا منشیان‌ شورا، وظایف‌ آنان‌ از سوی‌نایب‌ رییس‌ شورا انجام‌ می‌شود.
   ماده‌ 12:
   جلسات‌ شورا با حضور حداقل‌ 2 نفر در شوراهای‌ دارای‌ 3عضو و 4 نفر در شوراهای‌ دارای‌ 5 عضو تشکیل‌ می‌شود و تصمیمات‌ آن‌ بارأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضران‌ معتبر می‌باشد.
   تبصره‌: حداقل‌ آرای‌ لازم‌ برای‌ تصویب‌ تصمیمات‌ در جلساتی‌ که‌ با 5یا 4 نفر تشکیل‌ می‌شود سه‌ رأی‌ و در جلساتی‌ که‌ با 3 یا 2 نفر تشکیل‌می‌یابد دو رأی‌ می‌باشد.
   ماده‌ 13:
   محل‌ دهیاری‌ و محل‌ تشکیل‌ جلسات‌ شورا و همچنین‌ مکان‌نگهداری‌ دفاتر اسناد و مدارک‌ شورا باید در مکان‌ مشخص‌ و مناسب‌ بوده‌ و باهماهنگی‌ شورای‌ بخش‌ تعیین‌ شود.
   ماده‌ 14:
   جلسات‌ شورا به‌ طور مستمر ماهی‌ دوبار تشکیل‌ می‌شود ودر صورت‌ نیاز جلسات‌ فوِالعاده‌ و اضطراری‌ شورا با پیشنهاد دهدار، دهیاررییس‌ شورا یا سه‌ نفر از اعضا در شوراهای‌ دارای‌ پنج‌ عضو و دو نفر از اعضا درشوراهای‌ دارای‌ سه‌ عضو تشکیل‌ می‌شود.
   ماده‌ 15:
   شورا با تعیید شورای‌ بخش‌ می‌تواند فعالیتهای‌ سالانه‌ وهمچنین‌ برنامه‌های‌ آینده‌ شورا را که‌ جنبه‌ عمومی‌ دارد پس‌ از تصویب‌ درجلسات‌ شورا با وسایل‌ ممکن‌ به‌ اطلاع‌ اهالی‌ روستا برساند.
   ماده‌ 16:
   هر گاه‌ شورا نظرخواهی‌ از اهالی‌ حوزه‌ انتخابیه‌ خود در زمینه‌موضوع‌ یا موضوعاتی‌ را ضروری‌ تشخیص‌ دهد با تعیید بخشدار ذی‌ربط‌می‌تواند اقدام‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ عمومی‌ از اهالی‌ نماید.
   ماده‌ 17:
   موضوع‌ یا موضوعات‌ مختلف‌ قابل‌ طرح‌ در شورا با تشخیص‌رییس‌ درخواست‌ هر یک‌ از اعضا یا تقاضای‌ کتبی‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌،بخشدار یا دهیار ذی‌ربط‌ در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
   ماده‌ 18:
   صورت‌جلسات‌ شورا باید به‌ گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ در آن‌تاریخ‌ و دستور کار هر جلسه‌، اسامی‌ اعضای‌ حاضر و غایب‌، تعداد آرای‌مثبت‌ و منفی‌ اعضا به‌ هر یک‌ از موضوعات‌ مورد بحث‌، اسامی‌ مدعوین‌ وحاضران‌ به‌ همراه‌ ریوس‌ مطالب‌ مطروح‌ در جلسه‌ و تمامی‌ مصوبات‌ آمده‌باشد.
   تبصره‌ 1- کلیه‌ اعضای‌ حاضر باید ذیل‌ صورت‌ جلسات‌ شورا را امضا یامهر نمایند.
   تبصره‌ 2- مدعوین‌ و حاضران‌ در صورت‌ تشخیص‌ شورا می‌توانند ذیل‌صورت‌ جلسات‌ را امضا، انگشت‌ یا مهر نمایند.
   ماده‌ 19:
   شورا موظف‌ است‌ در پایان‌ هر جلسه‌ نسخه‌ای‌ از کلیه‌مصوبات‌ خود در آن‌ جلسه‌ و در صورت‌ نیاز به‌ پیوست‌ سوابق‌ و مطالب‌ مفیددیگر را جهت‌ اطلاع‌ بخشدار و شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ داردهمچنین‌ نسخه‌ای‌ از مصوباتی‌ را که‌ مربوط‌ به‌ دستگاههای‌ دیگر است‌ به‌ آن‌دستگاه‌ ارسال‌ دارد.
   ماده‌ 20:
   شورا موظف‌ است‌ در پایان‌ نیمه‌ دوم‌ فروردین‌ هر سال‌گزارش‌ کار سالانه‌ خود را طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ ونسخه‌ اصل‌ را جهت‌ اطلاع‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و نسخه‌ دوم‌ را به‌ منظوراطلاع‌ بخشدار محل‌ ارسال‌ کند و نسخه‌ سوم‌ را به‌ عنوان‌ سابقه‌ در بایگانی‌شورا ثبت‌ و نگهداری‌ نماید.
   ماده‌ 21:
   تمامی‌ مکاتبات‌ شورا باید طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ دارای‌تاریخ‌، شماره‌ ثبت‌ در دفتر شورا، نام‌ کامل‌ گیرنده‌ و موضوع‌ نامه‌ باشد وحداقل‌ در چهار نسخه‌ تنظیم‌ شود و نسخه‌ اول‌ برای‌ اداره‌ یا سازمان‌ موردنظر و نسخه‌ دوم‌ برای‌ بخشدار و نسخه‌ سوم‌ برای‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ارسال‌ و نسخه‌ چهارم‌ به‌ عنوان‌ سابقه‌ در بایگانی‌ شورا نگهداری‌ شود.
   ماده‌ 22:
   تمامی‌ مکاتبات‌ شورا باید ممهور به‌ مهر شورا و امضای‌رییس‌ و در صورت‌ غیبت‌ او نایب‌ رییس‌ شورا باشد.
   ماده‌ 23:
   شورا می‌تواند با مسیولان‌ اجرایی‌ تا سطح‌ شهرستان‌مستقیماً مکاتبه‌ نماید و در صورت‌ نیاز به‌ مکاتبه‌ با مسیولان‌ بالاتر از طریق‌شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و در صورت‌ نبودن‌ شورای‌ بخش‌ از طریق‌ بخشدارمحل‌ اقدام‌ نماید.
   ماده‌ 24:
   شورا باید دارای‌ دفاتر مجزایی‌ جهت‌ ثبت‌ صورت‌ جلسات‌،حضور و غیاب‌ اعضا در جلسات‌ و نامه‌های‌ دریافتی‌ و ارسالی‌ طبق‌دستورالعملهای‌ مربوط‌ باشد.
   ماده‌ 25:
   مصوبات‌ شورا پس‌ از ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ قابل‌ اجراست‌. مگرآنکه‌ ظرف‌ مدت‌ مزبور مسیولان‌ اجرایی‌ مربوط‌ به‌ مصوبه‌ اعتراض‌ نمایند که‌در این‌ صورت‌ با رعایت‌ ماده‌ (80) قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور عمل‌خواهد شد. نظر هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ مبنی‌ بر تعیید یا رد مصوبه‌ قطعی‌و لازم‌الاجرا است‌. چنانچه‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز نظرخود را اعلام‌ ننماید مصوبه‌ لازم‌الاجرا است‌.
   ماده‌ 26:
   در صورت‌ نیاز به‌ حضور دهیار در جلسات‌، شورا می‌تواندطی‌ دعوتنامه‌ کتبی‌ و با تعیین‌ زمان‌ و دستور کار جلسه‌ از او جهت‌ شرکت‌دعوت‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و دهیار موظف‌ به‌ شرکت‌ در جلسه‌ مزبور می‌باشد.
   ماده‌ 27:
   در صورت‌ خودداری‌ دهیار از شرکت‌ در جلسه‌، شورامی‌تواند به‌ دهیار تذکر کتبی‌ دهد و در صورت‌ تکرار مجدد توبیخ‌ و یا برطبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوطه‌ وی‌ را عزل‌ نماید.
   ماده‌ 28:
   در صورت‌ درخواست‌ کتبی‌ شورای‌ بخش‌، بخشدار و یا دیگردستگاههای‌ وظیفه‌مند در روستا و دهیار ذی‌ربط‌ از شورا جهت‌ تشکیل‌جلسه‌ مشتمل‌ بر زمان‌ دستورکار و ضرورت‌ تشکیل‌ جلسه‌، شورا موظف‌ به‌برگزاری‌ جلسه‌ فوِالعاده‌ می‌باشد.
   ماده‌ 29:
   شورا در صورت‌ نیاز و با مسیولیت‌ خود می‌تواند به‌ منظورمشورت‌ در زمینه‌ موضوع‌ یا موضوعاتی‌ که‌ در دستور کار خود قرار داده‌ است‌از نمایندگان‌ دستگاههای‌ ذی‌ربط‌ در روستا و یا شخص‌ یا اشخاص‌ غیر عضودعوت‌ به‌ همکاری‌ نماید.
   ماده‌ 30:
   شورا می‌تواند در ارتباط‌ با وظایف‌ خود اطلاعات‌ مورد نیاز رااز دستگاهها، ادارات‌ و سازمانهای‌ دولتی‌، درخواست‌ نماید و آن‌ ادارات‌ وسازمانها موظف‌ به‌ همکاری‌ می‌باشند.
   ماده‌ 31:
   شورا مکلف‌ است‌ یک‌ ماه‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ قانونی‌ خودصورتی‌ از کلیه‌ فعالیتها، طرحها و برنامه‌هایی‌ که‌ در طول‌ دوره‌ فعالیت‌قانونی‌ خود به‌ اجرا گذارده‌ است‌ و یا در دست‌ اجرا دارد در سه‌ نسخه‌ تهیه‌ ونسخه‌ اول‌ و دوم‌ را برای‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و بخشداری‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ ونسخه‌ آخر را جهت‌ ثبت‌ در سوابق‌ شورا نگهداری‌ نماید.
   ماده‌ 32:
   هر گاه‌ عضوی‌ بیش‌ از 6 جلسه‌ متوالی‌ و یا دوازده‌ جلسه‌ غیرمتوالی‌ در طول‌ یکسال‌ بدون‌ داشتن‌ عذر موجه‌ (به‌ تشخیص‌ شورا) درجلسات‌ شورا شرکت‌ نکند، موضوع‌ برای‌ سلب‌ عضویت‌ وی‌ به‌ هیات‌ حل‌اختلاف‌ استان‌ موضوع‌ ماده‌ (82) قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور ارجاع‌خواهد شد.
   ماده‌ 33:
   در صورت‌ درخواست‌ بخشداری‌ ذی‌ربط‌ مبنی‌ بر معرفی‌عضو منتخب‌ شورا برای‌ تکمیل‌ اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌، شورا موظف‌است‌ فردی‌ را از بین‌ اعضای‌ خود انتخاب‌ و در موعد مقرر به‌ بخشداری‌معرفی‌ نماید.
   ماده‌ 34:
   ماده‌ 34- هرگاه‌ شورا در اثر فوت‌، استعفا و یا سلب‌ عضویت‌ اعضای‌اصلی‌ و علی‌البدل‌ حد نصاب‌ لازم‌، مندرج‌ در ماده‌ (13) این‌ آیین‌نامه‌ را برای‌تشکیل‌ جلسات‌ از دست‌ دهد طبق‌ ماده‌ (31) قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور عمل‌ می‌شود.
   ماده‌ 35:
   شورا موظف‌ به‌ همکاری‌ با شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ جهت‌گردآوری‌ اطلاعات‌ صحیح‌ به‌ منظور وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با تولیدات‌کشاورزی‌ و درآمدهای‌ کسب‌ و پیشه‌ اهالی‌ روستا به‌ منظور تعمین‌ بخشی‌ ازبودجه‌های‌ عمرانی‌ حوزه‌ بخش‌ می‌باشد.
   ماده‌ 36:
   شورا موظف‌ است‌ بر حسن‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌جمع‌آوری‌ عوارض‌ وضع‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و واریز آن‌ به‌حسابهای‌ مربوطه‌ از سوی‌ مؤدیان‌ و یا دهیار، نظارت‌ کامل‌ داشته‌ باشد.
   ماده‌ 37:
   تمامی‌ درآمدها اعم‌ از کمکهای‌ بلاعوض‌ مردم‌، عوارض‌دریافتی‌ از اهالی‌، در صورت‌ تخصیص‌، کمکهای‌ دولت‌ برای‌ اجرای‌برنامه‌های‌ عمرانی‌ و سایر ردیفهای‌ دریافتی‌ باید بر طبق‌ برنامه‌هایی‌ که‌ قبلاًبه‌ صورت‌ بودجه‌ سالانه‌ و در قالب‌ طرحهای‌ عمرانی‌ و یا مصارف‌ جاری‌ به‌تصویب‌ شورا و تعیید شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ رسیده‌ است‌ و با رعایت‌ قوانین‌ ومقررات‌ مربوطه‌ به‌ مصرف‌ عمران‌ و آبادانی‌ روستا برسد.
   تبصره‌ 1- در صورت‌ نیاز به‌ اجرای‌ برنامه‌ جدید در طی‌ ایام‌ سال‌ و پس‌از تصویب‌ بودجه‌ سالانه‌، شورا می‌تواند در صورت‌ الحاِ به‌ بودجه‌ سالانه‌ آن‌برنامه‌ را تنظیم‌ و پس‌ از تعیید شورای‌ بخش‌ اجرا نماید.
   تبصره‌ 2- در مواردی‌ که‌ طرحهای‌ مشترک‌ به‌ وسیله‌ چند روستا به‌مورد اجرا گذارده‌ می‌شود انجام‌ آن‌ علاوه‌ بر تصویب‌ شورا، باید با هماهنگی‌شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ باشد.
   ماده‌ 38:
   شورا و دهیار موظفند به‌ منظور حفظ‌ و نگهداری‌ کلیه‌ وجوه‌دریافتی‌ و درآمدهایی‌ که‌ در طول‌ هر دوره‌ فعالیت‌ قانونی‌ تحصیل‌می‌نمایند حسابی‌ را در نزد یکی‌ از نزدیکترین‌ شعب‌ بانکهای‌ کشور به‌ نام‌شورا افتتاح‌ نمایند و تمامی‌ وجوه‌ نقد را به‌ محض‌ وصول‌ به‌ آن‌ حساب‌ واریزکنند.
   ماده‌ 39:
   هر گونه‌ برداشت‌ از حساب‌ موجودی‌ و اعتبارات‌ شورا، بایددر قالب‌ بودجه‌ سالانه‌ و طرحها و مخارجی‌ که‌ از قبل‌ به‌ تصویب‌ شورا رسیده‌است‌، با امضای‌ رییس‌ و امضای‌ منشی‌ و مهر شورا باشد.
   ماده‌ 40:
   شورا مکلف‌ است‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مالی‌ خود و دهیاری‌ را اعم‌از درآمد، مخارج‌ و مانده‌ حسابها، به‌ طور نوبه‌ای‌ و بر طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌به‌ اطلاع‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ برساند.
   ماده‌ 41:
   شورا باید در پایان‌ هر سال‌ مالی‌ ترازنامه‌ مالی‌ خود و دهیاری‌را طبق‌ فرمهای‌ دریافتی‌ جهت‌ اطلاع‌ عموم‌ اهالی‌ به‌ طریق‌ ممکن‌ انتشاردهد.
   ماده‌ 42:
   شورا موظف‌ است‌ در پایان‌ هر سال‌ شمسی‌ و با توجه‌ به‌برنامه‌های‌ چهار ساله‌ دوره‌ خود و برآورد عواید و در آمدهای‌ سال‌ آتی‌بودجه‌ جاری‌ و عمرانی‌ شورا برای‌ سال‌ آینده‌ را در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ نماید ودر اولین‌ روز اسفند همان‌ سال‌ نسخه‌ اصل‌ را برای‌ بخشدار مربوطه‌ و نسخه‌دوم‌ را به‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ ارسال‌ و نسخه‌ سوم‌ را به‌ عنوان‌ سابقه‌ دردفاتر شورا بایگانی‌ نماید.
   تبصره‌: شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ و بخشدار مربوطه‌ می‌توانند نظرات‌اصلاحی‌ و تکمیلی‌ خود را حداکثر تا دو هفته‌ قبل‌ از پایان‌ سال‌ به‌ شورا اعلام‌نمایند تا در صورت‌ تجدیدنظر آن‌ را در شورا مطرح‌ و پس‌ از تصویب‌ به‌صورت‌ متمم‌ بودجه‌ به‌ مراجع‌ مذکور ارسال‌ دارند.
   ماده‌ 43:
   تمامی‌ اموال‌ دهیاری‌ اعم‌ از منقول‌ و غیر منقول‌ به‌ ترتیب‌تحویل‌ اعضای‌ شورا و دهیار می‌باشد و اعضای‌ شورا و دهیار در مقابل‌ حفظ‌و نگهداری‌ آن‌ مسیول‌ می‌باشند.
   ماده‌ 44:
   خرید یا فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ و اجاره‌ مکانهای‌لازم‌ برای‌ شورا و دهیاری‌ یا کرایه‌ دادن‌ اماکن‌ متعلق‌ به‌ دهیاری‌، با تصویب‌دو سوم‌ کل‌ اعضا و طی‌ ضوابط‌ قانونی‌ قابل‌ اجرا می‌باشد و خرید یا فروش‌اموال‌ غیر منقول‌ شورا و دهیاری‌ علاوه‌ بر تصویب‌ دو سوم‌ اعضا و طی‌ مراحل‌فوِ باید با توافق‌ شورای‌ اسلامی‌ بخش‌ صورت‌ گیرد.
   تبصره‌: عواید حاصل‌ از فروش‌ و اجاره‌ داراییهای‌ دهیاری‌ باید به‌ محض‌دریافت‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ دهیاری‌ واریز شود.
   ماده‌ 45:
   مخارج‌ اداری‌ شورا از قبیل‌ تهیه‌ اثاثیه‌ و وسایل‌ اداری‌، دفاترو حق‌الزحمه‌ شرکت‌ اعضا در جلسات‌، از محل‌ بودجه‌ ماده‌ (37) این‌آیین‌نامه‌ تعمین‌ می‌شود.
   تبصره‌: نحوه‌ و میزان‌ حق‌الزحمه‌ شرکت‌ اعضا در جلسات‌ طبق‌دستورالعملی‌ است‌ که‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد.
   ماده‌ 46:
   دهیار موظف‌ است‌ در پایان‌ دوره‌ فعالیت‌ قانونی‌ خود صورت‌کاملی‌ از کلیه‌ اموال‌ و داراییهای‌ شورا و دهیاری‌ را تنظیم‌ و در اولین‌ روزشروع‌ به‌ کار رسمی‌ دهیار جدید آن‌ را به‌ وی‌ طبق‌ صورت‌جلسه‌ جدیدتحویل‌ نماید و نسخه‌هایی‌ از آن‌ را به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌ وبخشداری‌ ذی‌ربط‌ ارسال‌ نماید.
   ماده‌ 47:
   فعالیت‌ دهیار در سمت‌ دهیار، تمام‌ وقت‌ می‌باشد و حقوِماهیانه‌ وی‌ از محل‌ بودجه‌ ماده‌ (39) این‌ آیین‌نامه‌ با تصویب‌ شورا تعمین‌می‌شود.
   تبصره‌ 1- در حوزه‌ انتخابیه‌ کمتر از 1500 نفر جمعیت‌، فعالیت‌ دهیارنیمه‌ وقت‌ می‌باشد و در صورت‌ نیاز به‌ کار تمام‌وقت‌، با توافق‌ شورای‌ بخش‌ وارایه‌ راههای‌ تعمین‌ حقوِ وی‌ امکان‌پذیر می‌باشد.
   ماده‌ 48:
   چنانچه‌ شورا به‌ وجود فردی‌ شاغل‌ در دستگاههای‌ دولتی‌ ویا وابسته‌ به‌ دولت‌ برای‌ تصدی‌ سمت‌ دهیار نیاز داشته‌ باشد می‌تواند به‌عنوان‌ معمور به‌ خدمت‌ از طریق‌ بخشداری‌ از سازمان‌ متبوع‌ درخواست‌نماید.
   ماده‌ 49:
   شورا موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از آغاز دوره‌فعالیت‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ (55) این‌ آیین‌نامه‌ فردی‌ را به‌ عنوان‌دهیار انتخاب‌ و به‌ منظور صدور حکم‌ و کارت‌ دهیاری‌ به‌ بخشداری‌ محل‌معرفی‌ نماید.
   ماده‌ 50:
   شورا حق‌ نظارت‌ بر حسن‌ اداره‌ دهیاری‌، اجرای‌ مصوبات‌شورا و حفظ‌ و نگهداری‌ سرمایه‌ها و داراییهای‌ نقدی‌ و جنسی‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ که‌ در اختیار دهیاری‌ می‌باشد و همچنین‌ حساب‌ درآمد و هزینه‌ آن‌را دارد.
   ماده‌ 51- شرایط‌ احراز سمت‌ دهیار:
   الف‌) تابعیت‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
   ب‌) اعتقاد به‌ مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌
   ج‌) داشتن‌ حداقل‌ 25 سال‌ و حداکثر 65 سال‌ سن‌ و حتی‌المقدور تعهل‌
   د) سکونت‌ در زمان‌ تصدی‌ سمت‌ دهیار در روستا
   هـ) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ و روحی‌ برای‌ انجام‌ کار
   و) دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌
   تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ وجود فرد با تحصیلات‌ مناسب‌، شورا می‌تواند باتوافق‌ شورای‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ فردی‌ با تحصیلات‌ کمتر برای‌ تصدی‌سمت‌ دهیار اقدام‌ نماید.
   ز) داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
   ح‌) نداشتن‌ سابقه‌ محکومیت‌ کیفری‌ که‌ موجب‌ محرومیت‌ از تمام‌ یابعضی‌ حقوِ اجتماعی‌ باشد.
   ط‌) داشتن‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ و یا معافیت‌ دایم‌ ازخدمت‌
   ی‌) عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار دولتی‌ در زمان‌ تصدی‌ سمت‌ دهیاری‌
   ک‌) اشتغال‌ تمام‌ وقت‌ در سمت‌ دهیاری‌
   ل‌) دهیار نمی‌تواند همزمان‌ عضو شورای‌ روستا باشد
   تبصره‌: در حوزه‌های‌ انتخابیه‌ کمتر از 1500 نفر جمعیت‌ که‌ دهیار به‌طور نیمه‌وقت‌ فعالیت‌ می‌نماید رعایت‌ بند «ی‌» و «ک‌» الزامی‌ نمی‌باشد.
   ماده‌ 52:
   مدت‌ خدمت‌ دهیار از زمان‌ صدور حکم‌ شروع‌ به‌ کار رسمی‌چهار سال‌ می‌باشد و انتخاب‌ مجدد وی‌ بلامانع‌ است‌.
   تبصره‌: دهیار موظف‌ است‌ حداکثر یک‌ هفته‌ پس‌ از پایان‌ خدمت‌ ازسمت‌ دهیاری‌، کارت‌ و حکم‌ خود را تسلیم‌ شورا نماید.
   ماده‌ 53:
   دهیار موظف‌ است‌ در بدو خدمت‌ و پس‌ از آن‌ در مواقعی‌ که‌از قبل‌ توسط‌ بخشدار اعلام‌ می‌گردد براساس‌ برنامه‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ازسوی‌ وزارت‌ کشور آموزشهای‌ مورد نیاز را طی‌ نماید.
   ماده‌ 54:
   خدمت‌ دهیار در موارد زیر به‌ پایان‌ می‌رسد:
   1- فوت‌ و جنون‌
   2- از دست‌ دادن‌ هر یک‌ از شرایط‌ احراز سمت‌ دهیار به‌ تشخیص‌شورای‌ روستا
   3- قبول‌ استعفا از سمت‌ دهیاری‌ توسط‌ شورا
   4- عزل‌ دهیار با رأی‌ اکثریت‌ اعضای‌ شورا (با رعایت‌ مقررات‌ مربوطه‌)
   5- عدم‌ حضور در محل‌ خدمت‌ بیشتر از 15 روز بدون‌ کسب‌ مجوز ازشورا و یا نداشتن‌ عذر موجه‌ به‌ تشخیص‌ شورا
   6- صدور حکم‌ محکومیت‌ از طرف‌ مراجع‌ صالح‌ قضایی‌ مبنی‌ بر انفصال‌از خدمت‌
   ماده‌ 55:
   چنانچه‌ یک‌ یا چند نفر از اعضای‌ شورا نسبت‌ به‌ عملکرددهیار یا عملیات‌ دهیاری‌ اعتراض‌ و یا ایرادی‌ داشته‌ باشند ابتدا توسط‌رییس‌ شورا موارد را به‌ صورت‌ واضح‌ به‌ دهیار تذکر کتبی‌ خواهند داد و درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ مفاد مورد تذکر موضوع‌ به‌ صورت‌ سؤال‌ مطرح‌ خواهدشد که‌ در این‌ صورت‌ رییس‌ شورا سؤال‌ را کتباً به‌ دهیار ابلاغ‌ خواهد کرد وحداکثر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ دهیار موظف‌ به‌ حضور در جلسه‌عادی‌ یا فوِالعاده‌ شورا و پاسخ‌ به‌ سؤال‌ می‌باشد. چنانچه‌ دهیار از حضوراستنکاف‌ ورزیده‌ و یا پاسخ‌ قانع‌ کننده‌ تشخیص‌ داده‌ نشود، طی‌ جلسه‌دیگری‌ موضوع‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی‌ اکثریت‌مطلق‌ اعضا، دهیار را برکنار کند و فرد جدیدی‌ را انتخاب‌ نماید.
   ماده‌ 56:
   دهیار موظف‌ است‌ گزارشهای‌ مورد درخواست‌ شورا را تهیه‌و در موعد مقرر برای‌ آن‌ ارسال‌ نماید و در صورت‌ تقاضای‌ شورا مبنی‌ برحضور دهیار و پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌، در رأس‌ موعد و محل‌ مقرر اقدام‌نماید.
   ماده‌ 57:
   دهیار موظف‌ است‌ گزارش‌ ماهانه‌ فعالیتهای‌ دهیاری‌ را برای‌شورا و رونوشت‌ آن‌ را برای‌ بخشداری‌ به‌ طور مکتوب‌ ارسال‌ نماید.
   ماده‌ 58:
   دهیار باید تابلویی‌ از ساعات‌ حضور و کار خود در محل‌دهیاری‌ را برای‌ اطلاع‌ اهالی‌ در مکانی‌ مناسب‌ نصب‌ نماید.
   ماده‌ 59:
   به‌ منظور اجرای‌ مطلوب‌ و هماهنگ‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور در روستاها، وزارت‌ کشور مسیول‌ آموزشهای‌ لازم‌ اعضای‌ شوراها و نیزمجریان‌ این‌ قانون‌ می‌باشد و نیز موظف‌ است‌ آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ موردنیاز را تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ برای‌ اجرا ابلاغ‌ نماید. 

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,495,337
  تعداد بازدید امروز : 833
  تعداد بازدید دیروز : 1,054
  آخرین به روزرسانی : 12:02  1399/04/10
 • تماس با شهرداری منطقه ثامن مشهد
 • تلفن : 33687006-051
  فکس : 3669928-051
  رایانامه : samen.mashhad@manmail.ir
  آدرس :مشهد- ابتدای خیابان نواب صفوی 
  سامانه پیامکی : 1000808
  تلفن مستقیم روابط عمومی : 33671200-051

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه ثامن مشهد می باشد.