• تعریف بافت فرسوده

   به طورکلی کاهش کارآیی هرپدیده و عدم رسیدگی به آن، ضرورت نگهداری و تجدید حیات و رفع فرسودگی آن را درپی دارد. هنگامی که حیات شهری در محدوده ای از شهر، به هرعلتی رو به رکورد می گذارد وکوششی جهت رونق مجدد آن صورت نمی گیرد، بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می گیرد. فرسودگی در بافت های شهری برکالبد بافت و همچنین فعالیت های اجتماعی واقتصادی آن تاثیرگذار است. فرسودگی کالبدی و فرسودگی حیات اجتماعی و اقتصادی بافت، دریک رابطه متقابل به تشدید یکدیگرکمک کرده و موجب رکود حیات شهری و تنزل شدید کیفیت زیست می گردد. مصوبه کمیسیون ماده  5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،به منظورشناسایی بافت های فرسوده، این بافت ها را محدوده های آسیب پذیر شهر دربرابر مخاطرات طبیعی(به ویژه زلزله) تعریف می نماید که نیازمند برنامه ریزی و مداخله هماهنگ به منظورساماندهی می باشند. فرسودگی دراین تعریف ،شامل ساختمان های کم دوام و ناپایدار، معابرکم عرض و پلاک های ریزدانه می باشد.بافتهایی که درموقع بروز بلایای طبیعی و غیرطبیعی امکان خدمات رسانی به آنها کمتر بوده و ویژگی های این بافت ها، تأثیرات مخرب این نوع بلایا را چندین برابرمی کند.

    

   البته غیرازتعریف فوق ، تعاریف متفاوت دیگری نیزازمفهوم"بافت فرسوده"درمنابع تخصصی تبیین گردیده است که درپاره ای موارد دارای اختلاف ودربرخی مؤلفه ها دارای اشتراک می باشند. معیارهای زیررامی توان به عنوان مشترکات نظریات مختلف جهت تشخیص وشناخت "بافت فرسوده "ازبافت غیرفرسوده برشمرد:

                فقدان شرایط مطلوب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی ومحیط زیستی ؛
                  عدم برخورداری ازشبکه دسترسی مناسب وکمبود خدمات و زیرساخت های شهری؛
                   آسیب پذیری دربرابر بلایای طبیعی و سایر بحران ها به دلیل عمرزیاد ساختمان ها و ناپایداری ناشی ازقدمت یا استفاده ازمصالح نامناسب؛
                   تراکم بالای جمعیت با وجود ریزدانگی بافت وتراکم ساختمانی پایین؛
                عدم امکان نوسازی (به سبب فقرمالکین )وعدم وجود انگیزه های سرمایه گذاری ؛
                میل به مهاجرت وتغییرات مستمر بافت اجتماعی بومی وجایگزینی گروه های ناتوان تر؛
                مشکلات حقوقی ساکنان مانند توارث ویا مسائلی مانند وقف .
    

   با تلفیق تعاریف تخصصی وعمومی ازمفهوم فرسودگی ،میتوان به این نتیجه دست یافت که وقتی عملکردهای اصلی بافتهای شهری درزمینه های کالبدی ،اجتماعی واقتصادی دچارناکارآمدی شوند ،این بافتها درروند فرسودگی قرارمی گیرند.

   تعداد بازدید :1422
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • سایت های مرتبط
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,503,167
  تعداد بازدید امروز : 761
  تعداد بازدید دیروز : 605
  آخرین به روزرسانی : 14:42  1399/04/25
 • تماس با شهرداری منطقه ثامن مشهد
 • تلفن : 33687006-051
  فکس : 3669928-051
  رایانامه : samen.mashhad@manmail.ir
  آدرس :مشهد- ابتدای خیابان نواب صفوی 
  سامانه پیامکی : 1000808
  تلفن مستقیم روابط عمومی : 33671200-051

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه ثامن مشهد می باشد.